دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تعادل و پایداری شناورها (1374) / لستر ، آلن رابرت، نویسنده
تعادل در کشتی = Stability (1369) / درت، نویسنده
تعادل در کشتی = Stability (1369) / درت، نویسنده
تکنولوژی رنگهای دریایی (1376) / مازندرانی ، محمدعلی، نویسنده
ثبات، پایداری و شناوری کشتی‌ها (1372) / شریعت‌زاده ، محمدرضا، نویسنده
دینامیک کشتی (1376) / لوید ، 1941 -، نویسنده
دینامیک کشتی (1376) / لوید ، 1941 -، نویسنده

کاربران آنلاین :7