دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : D. A Taylor

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
آشنائی با اصول مهندسی دریائی (کشتی) (1367) / تیلور، نویسنده
Marine control practice (1987) / Taylor ، D. A، نویسنده
Merchant ship construction (1998) / Taylor ، D. A، نویسنده
Merchant ship construction (1992) / Taylor ، D. A، نویسنده
Merchant ship construction (1993) / Taylor ، D. A، نویسنده
Merchant ship construction (1993) / Taylor ، D. A، نویسنده

کاربران آنلاین :8