دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : D. R Derrett

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
SHIP STABILITY 5 EDITION (1999) / Derrett ، D. R، نویسنده
SHIP STABILITY 6 EDITION (2006) / Derrett ، D. R، نویسنده
Ship stability for masters and mates (1999) / Derrett ، D. R، نویسنده
Ship stability for masters and mates (1990) / Derrett ، D. R، نویسنده
تعادل در کشتی = Stability (1369) / درت، نویسنده
تعادل در کشتی = Stability (1369) / درت، نویسنده

کاربران آنلاین :10