دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : VM600

   مرتب سازی    پالایش جستجو
آشنائی با اصول مهندسی دریائی (کشتی) (1367) / تیلور، نویسنده
A comprehensive Maritime Dictionary English -French -Arabic (1989)
Consulting Engineers (1979)
Dictionary of marine technology (1997) / Hughes ، Cyril، نویسنده
Introduction to marine engineering (1985) / Taylor ، D.A، نویسنده
Introduction to marine engineering (1996) / Taylor ، D.A، نویسنده
Introduction to naval engineering (1985) / Blank ، David A، نویسنده
Lexikon der seefahrt (1967) / Westphal ، Gerhard، نویسنده
Machinery space operationa all ships (1994)
Marine engineering economics and cost analysis (1995) / Hunt ، Everett C، نویسنده
Marine engineering now and in the future, London, 17-18 July 1989 (1989))
Marine engineering (1992)
Marine engineering (1980)
Marine engineering (1980)
Marine tecnical consultancy (1992)

کاربران آنلاین :10