دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
مفاتیح الجنان (فارسی - عربی) (1386) / قمی ، عباس (1319-1254)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقمی ، عباس (1319-1254)، نویسنده
عنوان :مفاتیح الجنان (فارسی - عربی)
تکرار نام مولف :عباس قمی
ویرایش :اول پاییز
سال نشر :1386
صفحه شمار:304
شابک/شاپا9649466193
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 (1396) / سازمان حسابرسی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسازمان حسابرسی، نویسنده
عنوان :قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 : قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 14/12/1395
تکرار نام مولف :سازمان حسابرسی
ویرایش :خرداد
ناشر:تهران : سازمان حسابرسی
سال نشر :1396
صفحه شمار:224
شابک/شاپا97896487347834713
مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا (1373) / سازمان بنادر و دریانوردی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسازمان بنادر و دریانوردی، نویسنده
عنوان :مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا
تکرار نام مولف :سازمان بنادر و کشتیرانی
ویرایش :اول
ناشر:تهران : سازمان بنادر و دریانوردی ، انتشارات
سال نشر :1373
صفحه شمار:104
شابک/شاپا14931
پروتکل 1988 در ارتباط با کنواسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا 1974 (1387) / منصوریان ، ماندانا (1350)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمنصوریان ، ماندانا (1350)، نویسنده
عنوان :پروتکل 1988 در ارتباط با کنواسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا 1974
تکرار نام مولف :ماندانا منصوریان
ویرایش :اول زمستان
سال نشر :1387
صفحه شمار:204
شابک/شاپا14930
تاریخچه نفت و کشتی های نفتکش از منظر اسناد تاریخی (1394) / صفایی ، علی اکبر (1349)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصفایی ، علی اکبر (1349)، نویسنده
عنوان :تاریخچه نفت و کشتی های نفتکش از منظر اسناد تاریخی
تکرار نام مولف :علی اکبر صفایی ، علیرضا ابن رحمان و خسرو معتضد
ویرایش :اول
سال نشر :1394
صفحه شمار:237
شابک/شاپا9786005015300
فرهنگ واژه های بیمه و بازرگانی (فارسی - انگلیسی) (1386) / محمود صالحی ، جانعلی (1310)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحمود صالحی ، جانعلی (1310)، نویسنده
عنوان :فرهنگ واژه های بیمه و بازرگانی (فارسی - انگلیسی)
تکرار نام مولف :دکتر جان علی محمود صالحی
ویرایش :خرداد
سال نشر :1386
صفحه شمار:241
شابک/شاپا9649139346
رایانه کار درجه 2 مبانی کامپیوتر (1384) / موسوی ، علی (1345)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهموسوی ، علی (1345)، نویسنده
عنوان :رایانه کار درجه 2 مبانی کامپیوتر
تکرار نام مولف :علی موسوی، مجید سبزعلی گل، مهدی قربانی
ویرایش :دوم
سال نشر :1384
صفحه شمار:204
شابک/شاپا9643880370
افزایش عملکرد در محل کار (1394) / بقوسیان ، ژان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبقوسیان ، ژان، نویسنده
عنوان :افزایش عملکرد در محل کار
تکرار نام مولف :ژان بقوسیان مترجم امیر رضا ثابت
ویرایش :هشتم
سال نشر :1394
صفحه شمار:240
شابک/شاپا9786009348985
گوگل چگونه کار می کند؟ (1394) / اشمیت ، اریک (1955)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاشمیت ، اریک (1955)، نویسنده
عنوان :گوگل چگونه کار می کند؟
تکرار نام مولف :اریک اشمیت و جاناتات روزنبرگ مترجم دکتر عبدالرضا رضایی نژاد
ویرایش :اول تابستان
سال نشر :1394
صفحه شمار:220
شابک/شاپا9786006092232
ستاره بینی مالی (چرخه های نجومی از دیدگاه معامله گران) (1393) / رهنمای رودپشتی ، فریدون، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرهنمای رودپشتی ، فریدون، نویسنده
عنوان :ستاره بینی مالی (چرخه های نجومی از دیدگاه معامله گران) : (چرخه های نجومی از دیدگاه معامله گران)
تکرار نام مولف :دکتر فریدون رهنمای رودپشتی و مهندس محسن قاسمیان و آزاده فراهانی
ویرایش :اول
سال نشر :1393
صفحه شمار:232
شابک/شاپا9789649784335
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :6