دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Heinemann Newnes

واقع در: Oxford

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
The command companion of seamanship techniques (2000) / House ، D. J، نویسنده
Ship stability for masters and mates (1999) / Derrett ، D. R، نویسنده
Seamanship techniques (1989-) / House ، D. J، نویسنده
Radar and ARPA manual (1990) / Bole ، A. G.(Alan G.)، نویسنده
Ship stability for masters and mates (1990) / Derrett ، D. R، نویسنده

کاربران آنلاین :7