دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

نشریات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

نشریات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

    پالایش جستجو
بررسی ظرفیت موجود ناوگان نفتکش کشور جهت حمل و نقل نفت خام صادراتی و مطالعه اقتصادی خرید کشتی های تانکرآفراماکس،سویزماکس وغول پیکر (1378)
قوانین بارنامه دریایی (1364)
آلودگی محیط زیست دریاها (1374) / علی میر ، اسحاق، نویسنده
پیش گفتاری بر داوری دریایی (1375) / اثنی عشری ، صالح، نویسنده
بقاء دردریا (1366) / روشندلی ، محمدرضا، نویسنده
نام دریای پارس ودریای مازندران وبندرهاوجزیره های ایرانی (1376) / افشارسیستانی ، ایرج (1319)، نویسنده

کاربران آنلاین :11