دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

نشریات سازمان بنادر

سازمان بنادر

     پالایش جستجو
انبار داری عمومی 6 (1397) / جانباز ، مهدی (1332)، نویسنده
اپراتوری جرثقیلهای ساحلی و کشتی 7 (1397) / حمیدی ، حمید (1331)، نویسنده
آگاهی نامه مصور کانتینرها (کانتینرها : محفظه های کارا در حمل و نقل کالا) (1398) / صداقی ، سیده معصومه (1362)، نویسنده
تاسیس سازمان بنادر و دریانوردی در آیینه اسناد (1397) / وثوقی ، محمد باقر، نویسنده
تعامل شهر با بندر (گذری بر تجربه های موفق جهانی) (1398) / غربالی مقدم ، یونس، نویسنده
جهت گیری های راهبردی بنادر کوچک بازرگانی استان بوشهر (1398) / غربالی مقدم ، یونس، نویسنده
جهت گیری های راهبردی بنادر کوچک بازرگانی استان خوزستان (1398) / غربالی مقدم ، یونس، نویسنده
حقوق سازمان‌های بین‌المللی (1395 -) / زمانی ، سیدقاسم (1346 -)
حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت (1393) / کانال-فورگ ، اریک
دایرة المعارف جامع بندری - دریایی جلد 10 (1388) / طاهری ، دکتر علی، نویسنده
دایرة المعارف جامع بندری - دریایی جلد 11 (1388) / طاهری ، دکتر علی، نویسنده
دایرة المعارف جامع بندری - دریایی جلد 12 (1388) / طاهری ، دکتر علی، نویسنده
دایرة المعارف جامع بندری - دریایی جلد 13 (1388) / طاهری ، دکتر علی، نویسنده
دایرة المعارف جامع بندری - دریایی جلد 2 (1388) / طاهری ، دکتر علی، نویسنده
دایرة المعارف جامع بندری - دریایی جلد 3 (1388) / طاهری ، دکتر علی، نویسنده

کاربران آنلاین :11